Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Bize ulaşın

Gerekli Belgeler

Pasaport Başvurusunda Bulunmak İçin Gerekli Belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Umuma mahsus pasaport almak isteyenler

Umuma mahsus pasaport almak isteyenlerin pasaport randevusunu aldıktan sonra hazır ederek pasaport randevusuna yanlarında götürmeleri gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

18 yaşından büyükler

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Pasaport cüzdan ve harç bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

18 yaşını doldurmamış olanlar

Anne-babası evli olanların hazırlaması gereken evraklar

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

- Muvafakatname aslı (Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvaffakatname aslı. Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

- Pasaport cüzdan ve harç bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

Anne-babası boşanmış olanların hazırlaması gereken evraklar

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

- Muvafakatname aslı (Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvaffakatname aslı. Not : Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvaffakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

- Pasaport cüzdan ve harç bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

- Velayet sahibi ebeveynin başvuruda bulunması esastır. (Velayet sahibi ebeveynin veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir. Hazır bulanamayacak olması durumunda muvafakatname düzenlenmelidir.)

- Velayeti gösterir mahkeme kararı aslı (Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, mahkemece velayet ebeyenlerinden hangisine verilmişse, o ebeveynin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir ve velayetin kendisine verildiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ibraz edilmelidir.)

Anne veya babası vefat etmiş olanların hazırlaması gereken evraklar

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Pasaport cüzdan ve harç bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

Hususi pasaport almak isteyenler

Hususi pasaport almak isteyenlerin pasaport randevusunu aldıktan sonra hazır ederek pasaport randevusuna yanlarında götürmeleri gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

18 yaşından büyükler

1) T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

2) 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

3) Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı (Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.)

4) Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

veya

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge.

Emekli olanlar emekli olduktan sonra pasaport aldılarsa bundan sonraki pasaport başvurularında kadro derecesi gösterir mühürlü belge getirmelerine gerek yoktur.

5) Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

NOT: Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Hususi pasaport ile ilgili özel durumlar

Hak sahibinin vefatı durumunda;

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir) Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda çocuklar Hususi Damgalı Pasaport hakkından faydalanmaz.

Hak sahibinin çocukları ile ilgili detaylar;

Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.

Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda çocuklarının Hususi Pasaport hakkı kalkmış olup Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapmaları gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış olanlar

Anne-babası evli olanların hazırlaması gereken evraklar

1) T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

2) 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

3) Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Anne ve babanın her ikisinin de müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

4) Muvafakatname aslı (Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvafakatname aslı. Not: Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvafakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

5) Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı (Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.)

6) Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

7) Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

veya

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge.

Emekli olanlar emekli olduktan sonra pasaport aldılarsa bundan sonraki pasaport başvurularında kadro derecesi gösterir mühürlü belge getirmelerine gerek yoktur.

NOT: Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Hususi pasaport ile ilgili özel durumlar

Hak sahibinin vefatı durumunda;

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir) Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda çocuklar Hususi Damgalı Pasaport hakkından faydalanmaz.

Hak sahibinin çocukları ile ilgili detaylar;

Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.

Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda çocuklarının Hususi Pasaport hakkı kalkmış olup Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Anne-babası boşanmış olanların hazırlaması gereken evraklar

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Anne ve babanın veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

- Muvafakatname aslı (Reşit olmayan çocukların anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, birimlerimize gelerek veya noterden verecekleri muvafakatname aslı. Not: Ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması durumunda cezaevinde bulunan tarafın muvafakatı istenmemektedir. Ancak, cezaevinde bulunan ebeveyn için cezaevinde bulunduğunu gösteren bir belgenin aslı cezaevi yönetiminden alınarak başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı (Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.)

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

- Velayet sahibi ebeveynin başvuruda bulunması esastır. (Velayet sahibi ebeveynin veya kanuni temsilcinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir. Hazır bulanamayacak olması durumunda muvafakatname düzenlenmelidir.)

- Velayeti gösterir mahkeme kararı aslı (Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, mahkemece velayet ebeyenlerinden hangisine verilmişse, o ebeveynin müracaat sırasında şahsen hazır bulunması gerekmektedir ve velayetin kendisine verildiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ibraz edilmelidir.)

- Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

veya

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge.

Emekli olanlar emekli olduktan sonra pasaport aldılarsa bundan sonraki pasaport başvurularında kadro derecesi gösterir mühürlü belge getirmelerine gerek yoktur.

NOT: Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Hususi pasaport ile ilgili özel durumlar

Hak sahibinin vefatı durumunda;

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir) Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda çocuklar Hususi Damgalı Pasaport hakkından faydalanmaz.

Hak sahibinin çocukları ile ilgili detaylar;

Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.

Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda çocuklarının Hususi Pasaport hakkı kalkmış olup Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Anne veya babası vefat etmiş olanların hazırlaması gereken evraklar

- T.C. Nüfus Cüzdanının aslı

- 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafçıya biyometrik pasaport fotoğrafı olarak belirtilmelidir.)

- Başvuru yapan ebeveyn veya kanuni temsilcilerinin kimlik belgesi aslı

- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığını gösteren dekont aslı (Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.)

- Varsa, daha önceden alınmış pasaportların aslı

- Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

veya

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge.

Emekli olanlar emekli olduktan sonra pasaport aldılarsa bundan sonraki pasaport başvurularında kadro derecesi gösterir mühürlü belge getirmelerine gerek yoktur.

NOT: Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Hususi pasaport ile ilgili özel durumlar

Hak sahibinin vefatı durumunda;

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir) Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda çocuklar Hususi Damgalı Pasaport hakkından faydalanmaz.

Hak sahibinin çocukları ile ilgili detaylar;

Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.

Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda çocuklarının Hususi Pasaport hakkı kalkmış olup Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapmaları gerekmektedir.